Изследване: Повишената безработица по време на рецесията свързана с намаление на смъртността, замърсяването на въздуха играе ключова роля

Изследване: Повишената безработица по време на рецесията свързана с намаление на смъртността, замърсяването на въздуха играе ключова роля

Изследване, цитирано от колумнист на Financial Times, разкрива, че повишената безработица в резултат на Голямата рецесия от 2007-2009 г. в САЩ довела до намаление в смъртността сред населението. Екип от икономисти, включително Ейми Финкелстийн, Матю Нотоуидигдо, Франк Шилбах и Джонатан Джан, откриват, че за всеки процентен пункт повишение на безработицата, смъртността пада с 0,5 процента.

Интересът върху този аспект на рецесията води до предположения, че замърсяването на въздуха може да е ключов фактор в намаляването на смъртността. Според изследването, по-чистият въздух в регионите със значително повишение на безработицата е отговорен за над една трета от намалението на смъртността.

Това разкритие придава нов поглед върху въздействието на рецесиите върху общественото здраве и насърчава размисъл за реформи, насочени към намаляване на замърсяването на въздуха. Експертите призовават за прилагане на чисти технологии в промишлеността и транспорта, като това може да доведе до значително подобрение на качеството на въздуха и общественото здраве.

Тези открития подчертават необходимостта от преход към енергийно ефективни и чисти технологии, които да намалят замърсяването на въздуха и да подобрят здравето на хората. Въпреки че това може да бъде предизвикателство, експертите настояват, че внедряването на такива мерки е от критично значение за общественото здраве и екологичната устойчивост в бъдеще.