Инфлацията в Европейския съюз спада под 3% за първи път от три години

Инфлацията в Европейския съюз спада под 3% за първи път от три години

Годишната инфлация в Европейския съюз спадна под 3% за първи път от близо три години, сочат последните данни на европейската статистическа служба „Евростат“. Според същите данни, индексът на потребителските цени в ЕС достигна 2,8% през февруари, в сравнение с 3,1% през януари. Този резултат е също толкова исторически, като е над три пъти по-нисък от предходната година, когато инфлацията достигнала 9,9%.

В еврозоната се наблюдава сходна тенденция, като инфлацията спадна до 2,6% през февруари от 2,8% през януари. Предишната година тя беше значително по-висока, с ниво от 8,5%. Освен това, базисната инфлация в еврозоната, която не включва волатилни компоненти като храните и енергоизточниците, се забави до 3,1% през февруари.

Най-големият принос към годишната инфлация в еврозоната през февруари е от услугите (+1,73 процентни пункта), следвани от сектора „Храни, алкохол и тютюн“ (+0,79 пр. п.), и неенергийните промишлени стоки (+0,42 пр. п.). В същото време, енергията има отрицателно въздействие от -0,36 пр. п.

Според данните, най-ниските нива на инфлация се регистрират в Латвия и Дания (0,6%) и Италия (0,8%), докато най-високите стойности на инфлацията се забелязват в Румъния (7,1%), Хърватия (4,8%) и Естония (4,4%). В сравнение с януари, годишната инфлация е спаднала в 20 държави-членки, останала е стабилна в пет и се е повишила в две.