Холандското правило за отваряне на вратата на автомобила може да стане стандарт в Европа, но предизвикателствата остават за България

Холандското правило за отваряне на вратата на автомобила може да стане стандарт в Европа, но предизвикателствата остават за България

Европейският парламент е на път да утвърди серия от нови правила, насочени към подобряване на безопасността на пътищата. Едно от най-забележимите предложения е въвеждането на холандското правило за отваряне на шофьорската врата, известно като Dutch Reach, с цел да се намалят рисковете от злополуки, особено за велосипедисти и хора на тротинетки.

Според автоекспертът Филип Лазаров, въпреки потенциала на това правило да подобри безопасността на пътищата, то може да се окаже трудно за прилагане в някои страни, включително и нашата. Лазаров посочва, че дори и да приемем такива правила, най-важното е да се съсредоточим върху основните аспекти на безопасността, като избягване на използването на мобилни устройства по време на шофиране.

„Все още не можем да се научим да спазваме най-важното правило – да не използваме телефона по време на път”, посочва Лазаров.

Той подчертава, че разсейването води до сериозни пътни инциденти и трябва да бъде адресирано със същата сериозност, както и въвеждането на нови правила за безопасност.

Въпреки предизвикателствата, които предстоят, е необходимо да продължим да работим в посока на подобряване на безопасността на пътищата и насърчаване на отговорното поведение на участниците в движението.

Ще следим развитието на тази инициатива и ще ви информираме за всяка новост.