Глад за болногледачи в България, няма желаещи за този тип дейност

Глад за болногледачи в България, няма желаещи за този тип дейност

Има изключително  голямо търсене на болногледачи в България, като пазарът не може да задоволи нуждите,“ споделя Александър Колев, съосновател на платформата „Утро България“.

Той подчертава, че демографската ситуация, на фона  от застаряващото население и дефицита на кадри в здравната и социалната грижа, подтиква развитието на социални бизнеси в тази област.

Колев споделя, че мотивът за стартиране на проекта идва след негативен личен опит в търсенето на качествена грижа. Платформата, която той създаде, свързва болногледачи с хора, нуждаещи се от тази услуга, с цел да предложи качествени услуги при добри условия за работниците.

Според Колев, много болногледачи от България търсят работа в чужбина заради по-добри условия, но често се оказва, че очакванията им не се сбъдват. Той подчертава, че в България има добра регулация в сферата на социалните услуги, с агенции, които следят качеството както на предлагащите, така и на получаващите грижата.

Колев заключва, че „Утро България“ предлага благоприятна среда както за тези, които предлагат услугата, така и за тези, които я получават, което дава конкурентно предимство на платформата.