Европейският парламент настоява за пълното интегриране на България и Румъния в Шенген до средата на годината

Европейският парламент настоява за пълното интегриране на България и Румъния в Шенген до средата на годината

В комисията по петиции на Европейския парламент, се очаква да бъде гласувана проекторезолюция, в която се настоява за приемането на решение за пълното интегриране на България и Румъния в Шенген до средата на годината.

Това идва във време, когато белгийското председателство на ЕС съсредоточава вниманието върху проблемите при обработката на тежкотоварни превозни средства на граничните пунктове в рамките на Шенгенското пространство за свободно движение.

В проекторезолюцията се подчертава, че решението на Съвета на ЕС от края на миналата година да допусне двете страни в Шенген само по въздух и вода от 31 март, решава само частично проблемите и не се справя с най-големия от тях – проверките по сухопътните граници.

Тези проверки пречат на безпрепятственото движение на тирове, автобуси, леки коли и влакове.

Петицията припомня, че Европейската комисия вече от 2011 година е заявила, че и двете страни са изпълнили всички технически критерии за присъединяването им към Шенген. Продължаването на контрола по вътрешните граници се счита за нарушение на финансовите интереси на всички страни-членки.

Документът отправя и призив към Европейската комисия да предложи незабавно обвързващи правни мерки за създаването на европейски стандарти за обработка на тежкотоварни превозни средства по вътрешните граници на Европейския съюз, като се насърчава обработката им в рамките на една минута.