Европейската комисия одобри схема за подкрепа на българските фермери в размер на 120 млн. лева

Европейската комисия одобри схема за подкрепа на българските фермери в размер на 120 млн. лева

Европейската комисия одобри българската схема в размер на 120 млн. лева, предназначена за подкрепа на фермерите и производителите на зърно и маслодайни култури. Тази инициатива е реакция към военната ситуация в Украйна и рисковете, пред които са изправени земеделските производители поради нестабилността на пазара в резултат на руската инвазия в Украйна.

Помощта ще бъде предоставена под формата на ограничени директни плащания и ще бъде насочена към производители на пшеница, ечемик, рапица, царевица и слънчоглед. Тези сектори са особено засегнати от нестабилността на пазара в резултат на геополитическите събития.

Според условията на схемата, помощта не може да надвишава 280 хиляди евро на бенефициент и трябва да бъде предоставена най-късно до 30 юни. Това е мярка, която се надява да предостави временно облекчение на земеделските производители в България, които са изправени пред финансови предизвикателства поради ситуацията на пазара.

Това решение на Европейската комисия е важна стъпка за справяне със социално-икономическите последици от военната ситуация в Украйна и за подкрепа на селскостопанския сектор в България.