ЕС и Украйна постигнаха споразумение за възстановяване на митата върху селскостопанските продукти

ЕС и Украйна постигнаха споразумение за възстановяване на митата върху селскостопанските продукти

Преговарящите от Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент постигнаха съгласие за възстановяване на митата върху големи количества от изнасяните от Украйна селскостопански продукти.

Според споразумението, яйцата, птичето месо и захарта, царевицата, овесът, грисът и медът от Украйна ще бъдат обект на възстановяване на митата, при определени условия.

За да се регулира вносът на тези стоки, беше установена квота, след достигането на която ще бъдат въведени мита. Временното споразумение предвижда продължаване на суспендирането на митата за вноса на пшеница до юни следващата година, въпреки че са предвидени определени условия, при които могат да се предприемат мерки.

Тези мерки са част от усилията за регулиране на вноса на селскостопански продукти и за подпомагане на вътрешния пазар на Европейския съюз