Деца, свидетели на семейно насилие, остават с травми за цял живот

Деца, свидетели на семейно насилие, остават с травми за цял живот

Д-р Огнян Димов, психоаналитик и психотерапевт, предупреждава, че децата, които стават свидетели на насилие в семейството, носят емоционални травми, които могат да ги преследват през целия им живот. Той обяснява, че във влошени семейни отношения децата се чувстват отхвърлени и загубват вярата в родителския авторитет.

Експертът разграничава два вида насилие в семейството. Единият е публичното насилие, при което родителите изразяват своите конфликти пред децата. Вторият вид е по-подмолен – когато родителите използват децата за изразяване на своите емоционални конфликти.

„Децата не прощават, ако родителите ги ползват за разрешаване на своите конфликти“, казва д-р Димов.

Той призовава за по-широко разбиране на насилието в семейството, което не включва само физическата форма, но и вербалната агресия, ограничаване на свободата и други емоционални прояви.

Адвокатът Йорданка Бекирска подчертава, че преди да се достигне до физическо насилие, има редица други форми на нарушения, които трябва да бъдат внимателно забелязани и адресирани.

Семейното насилие не остава само  физически следи, но  и дълбоки емоционални рани в сърцата на децата, които често продължават да влияят на тях през целия им живот.