Държавата поема осигуровките на учениците в дуалното обучение: Подкрепа за кариерно развитие и стимул за работодателите

Държавата поема осигуровките на учениците в дуалното обучение: Подкрепа за кариерно развитие и стимул за работодателите

Дуалната система на обучение в България получава значително подпомагане от държавата, като от първи април тя започва да поема пълната отговорност за осигуровките на учениците, участващи в тази форма на образование.

Тази инициатива цели да насърчи работодателите да се включат в дуалната система на обучение, като им предоставя по-голяма финансова стабилност и ги освобождава от социални и здравни разходи за учениците.

В ресторант в Монтана трима ученици – Мария, Кристън и Себастиян, които се обучават като хлебари-сладкари, вече седем месеца учат и работят в дуална система. Те споделят, че получават ценни знания и се наслаждават на работата си. За тях новата мярка на държавата означава по-голямо финансово облекчение и допълнителна мотивация да продължат обучението си.

Марияна Дамянова, управител на ресторанта, коментира, че тази инициатива ще допринесе за облекчаване на разходите за фирмите и ще стимулира учениците, като ги подготви за бъдеща кариера в сферата на ресторантьорството.

Директорът на Второ средно училище „Н. Й. Вапцаров“ в Монтана, Елка Станева, отбелязва, че новите мерки за подпомагане на работодателите ще насърчат повече фирми да се включат в дуалната система на образование, като освободят местни предприятия от финансовото бреме, свързано със социалните и здравни осигуровки на учениците.

Тази инициатива представлява важна стъпка към подобряване на възможностите за кариерно развитие на младите хора в България и насърчаване на партньорството между образователните институции и бизнес сектора.