Да вярваме ли?! България се нарежда на трето място по раждаемост в ЕС през 2022 година

Да вярваме ли?! България се нарежда на трето място по раждаемост в ЕС през 2022 година

Според последните данни на Евростат, България се нарежда на трето място по отношение на общия коефициент на раждаемостта в Европейския съюз за 2022 година.

Страната отбелязва коефициент от 1,65, което, въпреки че е под нивата необходими за заместване на населението, е значително по-добро от средното за ЕС.

Това е ярък сигнал за покачващата се раждаемост в страната, която е предприела множество стъпки, за да се справи с тревожно ниския коефициент на раждаемост.

От края на 20-и век се наблюдава плавно покачване на раждаемостта в България, като пикът е бил през 2009 година с общ коефициент на раждаемостта от 1,66.

Тези данни са от съществено значение за стратегиите за демографско развитие на страната и подчертават необходимостта от по-нататъшни усилия в тази насока.