Булгартрансгаз стартира обществена поръчка за разширение на газопреносната инфраструктура в подкрепа на Вертикалния коридор

Булгартрансгаз стартира обществена поръчка за разширение на газопреносната инфраструктура в подкрепа на Вертикалния коридор

Булгартрансгаз обявява стартирането на обществена поръчка, в съответствие с инициативата на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова за Вертикален коридор. Това обявление е в изпълнение на решение на Народното събрание от 14 март 2024 г., публикувано в Държавен вестник. Проектът има за цел повишаване на капацитета за пренос на природен газ в ключовите точки за междусистемно свързване между страните.

Според изпълнителния директор на Булгартрансгаз, Владимир Малинов, разширението на газопреносната инфраструктура на дружеството ще допринесе за постигане на целите на Вертикалния коридор, като диверсифицира и подобрява сигурността на доставките. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 586 669 410 лева без ДДС.

Този проект представлява важна стъпка към укрепване на енергийната сигурност на региона и подчертава ангажимента на Булгартрансгаз към енергийната стабилност и развитие на газовата инфраструктура.