Булгаргаз предупреждава за вероятно повишение на цените на природния газ с 2.19% през април

Булгаргаз предупреждава за вероятно повишение на цените на природния газ с 2.19% през април

Според изявлението на „Булгаргаз“ пред Комисията за енергийно и водно регулиране, през април се очаква леко увеличение на цените на природния газ, със скромните 2.19%.

След като мартенските  запаси бяха използвани в значителна степен и цените спаднаха, настъпващото повишение се явява, като естествено развитие. „Булгаргаз“ планира да осигури доставките, чрез разнообразни източници, включително дългосрочния договор с Азербайджан, транзитиращ през българо-гръцката газова връзка, както и внос чрез терминала в Ревитуса, Гърция.

Въпреки това, част от газа ще бъде доставен от газохранилището в Чирен, което ще води до по-високи цени, тъй като този газ е закупен на по-висока цена поради ситуацията в Украйна.

Окончателното решение за новите цени на природния газ ще бъде взето на 1 април от Комисията за енергийно и водно регулиране.