Българското правителство въвежда значителни промени в издаването на лични документи

Българското правителство въвежда значителни промени в издаването на лични документи

Правителството на България прие значителни промени в правилника за издаване на личните документи на гражданите. Това стана ясно след съобщението от правителствената пресслужба.

Една от ключовите промени е свързана с удостоверението за придобиване и загубване на българско гражданство. Според новите правила, това удостоверение вече няма да се изисква при заявленията за издаване на лични документи, ако необходимата информация може да се получи електронно от Националния регистър на българските лични документи.

Също така, промените засягат и начина, по който се удостоверяват лицата с трайно увреждане, като се предвижда получаването на информация от Единната информационна система на медицинската експертиза.

Освен това, временният паспорт за напускане на страната е включен сред документите, издавани на пребиваващите в България чужденци.

Промените включват и редакция на заявлението за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство, съобразено с промените в Закона за движение по пътищата.

Освен това, е въведено законово основание за валидност на личната карта до 30 години, при представяне на искане от лица над 70 години, в съответствие със законодателството на ЕС.

Новите правила също така въвеждат гаранции за изпълнение на модела за централизирана персонализация на личните документи, което ще се извършва в специализиран център.