Българският парламент одобри финансиране на газови проекти и увеличение на капитала на „Булгартрансгаз“

Българският парламент одобри финансиране на газови проекти и увеличение на капитала на „Булгартрансгаз“

Парламентът прие решение да възложи на министъра на енергетиката проучване за възможността за европейско финансиране на три проекта за пренос на газ на стойност 825 млн. лева. Допълнително, до 1 май енергийният министър трябва да увеличи капитала на „Булгартрансгаз“ с 200 млн. лева, които да бъдат използвани за подготовката и реализацията на проектите.

Парламентът одобри инициативата за създаване на Вертикален коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Това предоставя възможност за пренос на допълнителни обеми природен газ от различни източници.

Реализацията на тези проекти е от стратегическо значение, особено предвид предстоящото преустановяване на транзита на руския газ през Украйна от 1 януари 2025 г. и ограничените възможности на „Булгартрансгаз“ да замести този транзит. Проектите също така ще осигурят техническата възможност за пренос на нарастващите количества природен газ от надеждни източници.

С цел запазване на позициите на България на газовата карта на Европа и осигуряване на необходимите количества за Централна Европа, е от съществено значение да се ускори реализацията на проектите за повишаване на капацитетите за пренос на газ от Гърция към България и от България към Румъния.

В дебата се включиха предимно депутати от опозиционните партии „Възраждане“ и ИТН.