България компенсира намаленията в търговията с част от своите търговски партньори в ЕС

България компенсира намаленията в търговията с част от своите търговски партньори в ЕС

Българският износ през миналата година е засегнат от намаления в търговията с някои от най-големите търговски партньори на страната. Германия, като най-големият партньор, изпада в рецесия, като резултатът е намаление от 9.5% в стойностния обем на износа към тази държава.  Спадът в търговията с Румъния, Италия и Гърция също се отразява на общия обем на износа на България.

Въпреки тези предизвикателства, България успява да компенсира частично намаленията в търговията с някои от своите други търговски партньори. Увеличението в износа към Белгия, Чехия и Словакия е отбелязано, като това към Белгия специално се откроява, тъй като страната вече е шестият по големина партньор на България в ЕС, изпреварвайки Испания.

Намаленият износ се обяснява с различни фактори, включително трудностите в икономиката на партньорските държави, както и дефлацията в някои категории стоки за износ. Въпреки това, успехът в търговските отношения с определени държави подчертава адаптивността и устойчивостта на българската икономика във време на предизвикателства.