България инвестира в подготовката за PISA 2025, докато синдикати и бизнес организации изискват реформи в образованието

България инвестира в подготовката за PISA 2025, докато синдикати и бизнес организации изискват реформи в образованието

Министерството на просветата в България планира да отдели 200 000 лева за подготовката на училищата за участие в международното изследване PISA 2025. Тези средства се предоставят като част от националната програма за стандартизирано външно оценяване.

По-специфично, средствата ще бъдат използвани за създаване на примерни теми и задачи по точните науки, които са част от рамката на изследването PISA 2025. Също така ще се работи и по разширена подготовка на учениците за четене с разбиране.

Програмата цели да подготви учениците за справяне с практически задачи и умения за живота, които са акцентирани в рамката на PISA 2025. Освен това, средствата ще бъдат използвани за апробация на задачи, обучение на учители и разработване на насоки за прилагане на учебни програми.

Въпреки това, има някои неясноти по отношение на процеса на избор на учениците, които ще участват в пилотното изследване PISA 2025. Синдикати и организации, представляващи бизнес сектора, изразяват загриженост и настояват за реформи в образователната система, за да се подобри качеството на образованието в страната.

Според съобщението, нито една от предложените реформи все още не се е осъществила, въпреки неотложната нужда от тях, като по-конкретно се споменава повишаване на качеството на базисното обучение, обучение на учителите и директорите, нови учебни програми и промени в изпитната система.

Така че, въпреки инвестициите в подготовката за PISA 2025, все още има предизвикателства и очаквания за по-широки и смели реформи в българската образователна система.