България и Словакия установиха обширно сътрудничество в образованието и науката

България и Словакия установиха обширно сътрудничество в образованието и науката

Днес, в Братислава, министър Галин Цоков от България и неговият словашки колега Томаш Друкер подписаха документ, съгласно който двете държави ще обменят студенти, докторанти, изследователи и преподаватели годишно. В рамките на тази програма студентите и докторантите ще получават стипендии за периода на обучението си.

Споразумението предвижда и подкрепа за преподаването на словашки и български език и литература във висшите училища на двете държави. Също така, ще се организират летни курсове по езика и изследванията на двете нации.

В областта на професионалното образование и обучение, както и в изпълнението на европейските политики в тази област, България и Словакия ще си сътрудничат, като обменят опит в дуалното обучение и създаването на координационни рамки.

Отличителен момент от срещата беше разговорът за безплатното висше образование в Словакия и начините, по които България работи за обхвата и приобщаването на децата в училищата. Двете страни ще обменят опит и в тази сфера и ще търсят партньорства в рамките на европейски проекти.

Програмата ще се изпълнява до края на 2028 година и е базирана на вече съществуващата Спогодба за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителствата на двете държави. На срещата присъства и извънредният и пълномощен посланик на Република България в Словашката република, Васил Петков.