Българите отделят най-голям дял от разходите си за храна и напитки, наблюдава се спад в разходите за алкохол и тютюн

Българите отделят най-голям дял от разходите си за храна и напитки, наблюдава се спад в разходите за алкохол и тютюн

Националният статистически институт (НСИ) отчита, че през 2022 година българите са отделили най-голям дял от своите разходи за хранителни стоки и безалкохолни напитки, според доклад на НСИ, публикуван на техния уебсайт.

От института отчитат, че, 35,8% от разходите са били за хранителни стоки и напитки, следвани от разходи за жилище (17,2%) и транспорт (8,9%).

Важно е, че все по-малък дял от средствата се отделят за алкохол и тютюневи изделия, като само 4,7% от общите разходи са били за тях. Тези данни са от особено значение, тъй като отразяват потребителските навици и влиянието върху общественото здраве.

Също така, днес, на 15 март, отбелязваме Световния ден за защита на потребителите, който е обявен през 1985 година от Общото събрание на ООН.

В България първият специализиран закон за защита на потребителите и правилата за търговия бяха приети през 1999 година.

Въпреки положителните тенденции в потребителските разходи, министърът на икономиката и индустрията в оставка, Богдан Богданов, отбеляза, че една от недовършените задачи е реформата на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Ръководството на КЗП беше натиснато да поддаде  оставка през септември 2022 година, след като броят на сигналите за нарушения на правата на потребителите нарасна значително.

От началото на годината сигналите за нарушения са се увеличили с над 60% спрямо предходните години, което подчертава необходимостта от ефективна защита на потребителите и реформа на институциите, отговарящи за тяхното прилагане.“