Африкански работници се ангажират със земеделие в България, докато българите се отдалечават от селското стопанство

Африкански работници се ангажират със земеделие в България, докато българите се отдалечават от селското стопанство

В някои райони на България, тенденцията към намаляващ брой селски работници се забелязва все повече, като собствениците на оранжерии и ферми се налага да потърсят алтернативни решения за работна ръка. Според данни от сектора, българите се отдалечават от земеделието поради по-лесни възможности за печалба в чужбина, предимно във Франция.

Много от традиционно заетите в земеделския бранш са пренасочили усилията си към работа зад граница, като след кратки периоди от труд в чужбина се завръщат у дома и се вписват в социалната система, като така осигуряват доходи за цяла година. Този феномен е принудил собствениците на оранжерии и ферми да потърсят работна ръка извън страната.

Едно от решенията, които собствениците на селскостопански предприятия са приели, е да наемат работници от чужбина. Главно това включва работници от различни африкански държави и бивши руски републики. За да компенсират недостига на местни работници, собствениците на ферми предлагат работни места и подслон на чужденци, които са готови да се ангажират със земеделието в България.

Този сценарий, където африканци се ангажират със земеделие в България, вече е факт в някои райони на страната. Собствениците на ферми и оранжерии надяват се, че привличането на работна ръка от чужбина ще помогне да се компенсира недостигът на местни работници и да се осигури продължаване на земеделската дейност в страната.