На срещата между министър-председателя акад. Николай Денков и министъра на външните работи на Гърция Йоргос Герапетритис в София бяха засегнати ключови моменти за разширяване на двустранното сътрудничество между двете страни.

В сферата на икономиката и инфраструктурата, акцентът беше върху подобряването на транспортната и енергийната инфраструктура, както и на сътрудничеството в рамките на инициативата „Три морета“. Подчертано беше значението на развитието на коридор по оста Север-Юг, което би укрепило мултимодалната свързаност между Гърция, България и Румъния.

Културните и образователните връзки бяха също в центъра на вниманието. Близките връзки между хората от двете страни бяха посочени като най-ценното нещо, като обменът на знание и опит между младото поколение беше акцентиран като ключов фактор за поддържането на тези връзки.

Също така, беше подчертано увеличението на стокообмена между България и Гърция, който достигна 4,5 милиарда евро, като се отбеляза увеличение с един милиард само в рамките на една година.

Този нов акцент в двустранните отношения, фокусиран върху икономическото, културното и образователното сътрудничество, се очаква да укрепи връзките между България и Гърция, както и да допринесе за устойчивото партньорство между двете страни.